top of page
סדנת מחול אפריקאי
סדנת קצב

סדנת קצב | תיפוף על דליים

סדנת תנועה שהמרכיב העיקרי שלה הוא קצב באמצעות מקלות הקשה ותיפוף גוף.

הסדנא בחלקה מלווה במוזיקה מגוונת ובחלקה האחר לצלילי הקשות ומקצבים בלבד.

סדנא סוחפת ומאתגרת. ניתן לשלב גם תיפוף על דליים.

סדנת קצב- תיפוף על דליים
00:43
תיפוף גוף גני-ילדים
01:01
bottom of page